‘Groeiende vraag bij datacenters naar flexibele arbeidskrachten’

0
477

De arbeidsmarkt begint ook voor datacenters steeds krapper te worden. Steeds meer projecten ‘vechten’ om de steeds kleiner wordende hoeveelheid mensen die voor projecten beschikbaar zijn.
In dat gat duikt HF Interim, vertelt Arthur Singendonk. “In Nederland is het steeds lastiger om de juiste mensen op het juiste moment beschikbaar te hebben. HF Interim kan hier een oplossing bieden door gekwalificeerd personeel uit andere EU-landen voor datacenter-projecten beschikbaar te stellen.”

“Wij zien dat steeds meer projecten rond ­datacenters en computerruimtes vertraging oplopen doordat onvoldoende installateurs beschikbaar zijn”, zegt Arthur Singendonk. Hij is verantwoordelijk voor de Nederlandse activiteiten van HF Interim. “Dit betekent dat de gewenste datacenter- en IT-capaciteit veel later beschikbaar komt, dan de opdrachtgever graag zou zien. De kosten die hierdoor ­ontstaan, zijn vaak zeer aanzienlijk. Maar tegelijkertijd zijn die kosten in onze visie wel degelijk te voorkomen.”

Schaarste

Singendonk is bekend van onder andere Stulz en Profitbox en was in het verleden ook actief als voorzitter van de stuurgroep van IT Room Infra. “HF Interim bemiddelt en put uit een ­ruime hoeveelheid gecertificeerd buitenlands personeel. De schaarste die we al geruime tijd in de datacentermarkt zien, is namelijk vooral een Nederlands probleem. In andere landen zien we juist dat er veel en bovendien goed geschoold personeel beschikbaar is voor ­bijvoorbeeld het aanleggen van telecommunicatienetwerken of power-­infrastructuren. Het punt in ons land is echter vaak, dat vraag en aanbod elkaar niet kunnen vinden. HF Interim biedt hier een oplossing voor.”

Arthur Singendonk van HF Interim: “Het is belangrijk dat een datacenter manager die buitenlandse installateurs wil inschakelen, altijd kijkt naar de vraag of voldaan wordt aan NEN 4400-2.”

Veel datacenter managers zijn echter niet gewend met buitenlandse installateurs te ­werken. “Dat klopt”, zegt Singendonk. “Dat maakt het soms wat spannend voor een datacenter, maar dat is niet nodig. Belangrijk is wel dat de partij met wie een datacenter manager in zee gaat, over een NEN 4400-2 certificering beschikt.”

NEN 4400-2

De NEN stelt op zijn website: ‘NEN 4400-2 bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van in het buitenland gevestigde ondernemingen die arbeidskrachten beschikbaar stellen, en van (onder)aannemers om vast te stellen dat deze zó zijn ingericht, dat daaruit voortvloeit dat aan verplichtingen uit arbeid wordt voldaan’.

Bij NEN 4400-2 wordt eisen gesteld aan de onderneming die de buitenlandse medewerkers beschikbaar stelt. Daarbij gaat de aandacht met name uit naar de personeelsadministratie, de loonadministratie, de financiële administratie, de situatie rondom in- en doorleen en de uitbesteding van werk. “Het is belangrijk dat een datacenter manager die buitenlandse installateurs wil inschakelen, altijd kijkt naar de vraag of voldaan wordt aan NEN 4400-2. Als een bedrijf voldoet aan deze norm, dan wil dit namelijk zeggen dat al deze punten goed geregeld zijn en de opdracht­gever met vertrouwen met deze medewerkers aan de slag kan voor zijn project.”

Ondergrens

Op welk gebied zijn de medewerkers van HF Interim actief? “Wij zijn actief op een breed terrein – datacenters, computerruimtes, maar ook voor bijvoorbeeld gebouwautomatisering of voor klanten in de industrie. Als ik mij even beperk tot datacenters en computerruimtes, dan kun je denken aan het blazen en lassen van glasvezel, het ingraven van glasvezelbekabeling, het verrichten van metingen aan ­glasvezelverbindingen en de installatie van verbindingen. Denk ook aan de montage van kabelgoten op zaal, evenals het passen, leggen, distribueren en verbinden van alle mogelijke soorten kabels. Maar onze mensen hebben ook veel ervaringen als het gaat om het installeren van systemen voor branddetectie en brandblussing. En ook ten aanzien van noodstroomvoorzieningen, blikseminstallaties, verdeelkasten, inbraakalarmen en dergelijke zijn wij volop actief.”

HF Interim heeft reeds een aantal datacenter-projecten in Nederland ondersteund. Namen noemt Singendonk liever niet. Wel geeft hij aan dat het veelal om middelgrote en grotere projecten gaat. “Wij selecteren de juiste installateurs voor een opdracht. Daarbij hanteren wij als ondergrens in de regel vier medewerkers voor een project met een looptijd van twee maanden of meer.”

Robbert Hoeffnagel is hoofdredacteur van CloudWorks

Source link

Vorig artikelArbeidsmarktonderzoek datacenters: forse groei, maar ook flinke knelpunten
Volgend artikel32% IT-managers kiest voor Continuous Testing