Workload-mechanisme voorkomt dataverlies bij in-memory databases

0
418

Voor het snel analyseren van omvangrijke datasets – bijvoorbeeld in de zorg – viel tot dusver de keuze vaak op systemen met in-memory databases. Die laten zich echter niet zonder meer direct opschalen op het moment dat de werkbelasting en de omvang van de datasets toenemen. InterSystems levert hier al enkele jaren oplossingen voor en verzorgde tijdens een gebruikersconferentie in Antwerpen een presentatie, onder andere over de manier waarop enkele Amerikaanse zorginstellingen deze oplossingen in de praktijk toepassen.

De keuze voor de maximale omvang van de in-memory database verkleint weliswaar het risico van gebrek aan geheugencapaciteit, maar laat in theorie nog steeds toe dat bij een onverwacht tekort aan capaciteit data verloren gaat. Bovendien is het een heel kostbare oplossing. Het IRIS-platform van InterSystems, zo bleek tijdens de user conference die onlangs in Antwerpen werd gehouden, werkt met een intelligent mechanisme voor het managen van het cachegeheugen en schrijft na een in-memory uitgevoerde bewerking, automatisch data ook naar geheugen op schijf. Een transactie van een record laat zich binnen een microseconde (0,001 milli­seconden) verwerken en in-memory plaatsen om van daaruit door een query te worden benaderd. Binnen 20 micro­seconden staat de transactie bijgeschreven in het logboek op de harde schijf. Hierdoor kunnen tijdens de operatie dus geen gegevens verloren gaan.

Enterprise Cache

Zijn schaalbaarheid ontleent IRIS aan het workload-mechanisme. Deze is gebaseerd op het al langer gebruikte Enterprise Cache Protocol (ECP) voor het onderverdelen van een monolithische database naar gedistribueerde databasetabellen in het cachegeheugen. In IRIS is hieraan Intelligent Inter-shard Communication toegevoegd waardoor zeer grote volumes gedistribueerde datasets zijn te analyseren. Zo’n geclusterde shared omgeving verdeelt de werkbelasting met datasets horizontaal in rijen. De technologie – die onder andere ook door Facebook wordt toegepast – zorgt ervoor dat data-partities in specifieke, grote tabellen omwille van de snelheid en beheersbaarheid op verschillende servers zijn ondergebracht. Ze worden aangeduid als data shares. IRIS maakt het proces slimmer en laat wanneer een veelgebruikte analysetoepassing queries op een geclusterde data-omgeving afvuurt de share master de queries opdelen en verspreiden over de data shares voor parallelle uitvoering. Daarna aggregeert de share master de verschillende resultaten en levert die in zijn geheel terug aan de betreffende analyse-applicatie. Onderling kunnen de shares data uitwisselen zonder de share master erbij te betrekken.

Data laat zich binnen het platform zowel in een relationele structuur (SQL) opslaan als in een objectgeoriënteerd model met een synchronisatiemechanisme tussen die twee omgevingen. Het dupliceren van data kan achterwege blijven, evenals een representatie van het proces (mapping) van object naar relationeel. De mogelijkheid om het meest geschikte formaat en representatiemodel toe te passen, zorgt voor flexibiliteit in de fase van systeemontwikkeling, voor een hoger prestatieniveau tijdens de operationele uitvoering en voor minder complexiteit bij het beheer.

Praktijkvoorbeeld

IRIS is voor InterSystems de afgelopen jaren uitgegroeid tot een belangrijk platform. Het is ook beschikbaar via de Amazon Web Services Marketplace. Het platform is verkrijgbaar bij de drie grootste cloud computing providers: AWS, Google Cloud en Microsoft Azure. Veel Nederlandse zorgaanbieders maken gebruik van InterSystems HealthShare. Ook zij kunnen nu van het IRIS-platform gebruikmaken.

IRIS vindt zijn weg naar vaak zeer complexe projecten. Tijdens de gebruikers­conferentie vertelde een medewerker van het softwarebedrijf onder andere over een Amerikaanse regionale zorginformatie­beheerder, die met behulp van deze technologie in een keer 500.000 patiënten­dossiers wist te ontdubbelen. Het gaat om NY Care Information Gateway (NYCIG) die is gestart met het gebruik van de InterSystems HealthShare Patient Index als technologische basis voor het centrale patiëntenbestand van de organisatie.

NYCIG is een regionale organisatie die zich bezighoudt met het beheer van patiënten­informatie van de vijf stadsdelen van New York en Long Island. Dat men regionaal actief is, sluit natuurlijk goed aan op de ontwikkelingen in de Nederlandse zorgsector. Ook hier willen we immers tot steeds meer samenwerking komen tussen de verschillende spelers die binnen een regio actief zijn. NYCIG verzamelt, bewaart en deelt medische patiëntengegevens met de aangesloten zorgverleners. Doel is verbete­ring van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de zorg, bescherming van de privacy van de patiënten en verlaging van de zorgkosten. De organisatie houdt meer dan 6,5 miljoen patiëntendossiers bij en heeft meer dan 550 actieve aangesloten zorgverleners, waarvan 150 dataleveranciers. Op die manier faciliteert de organisatie de levering van uitgebreide, integrale zorg aan alle patiënten in de staat New York.

Efficiënte modellen

NYCIG is sinds 2014 klant van InterSystems en voegde recentelijk Patiënt Index-functionaliteit toe aan de HealthShare-producten die de organisatie al gebruikte, om zo hiaten in de zorg voor patiënten in New York City en Long Island te dichten. Zorgleveranciers moeten hun diensten inrichten op nieuwe vergoedings­programma’s, zoals het Delivery System Reform Incentive Payment Program (DSRIP). De HealthShare Patient Index stelt NYCIG in staat om met efficiënte modellen voor zorgkostenbeheer aangesloten partijen de cruciale informatie te leveren die nodig is om opnamekosten te verlagen en vergoedingen te regelen.

Na migratie van de patiëntendatabase van een voormalige technologieleverancier startte NYCIG met het synchroniseren van de patiëntendossiers, waarbij meer dan 500.000 dubbele bestanden werden aangetroffen en vervolgens gewist. Nu NYCIG in staat is realtime updates uit te wisselen met de centrale patiëntendatabase van de staat New York, hebben alle aangesloten partners in de staat toegang tot meer gedetailleerde en beter geactualiseerde patiëntendossiers.

“Value-over-volume is een kritische meetwaarde voor zorgaanbieders op zowel lokaal als landelijk niveau, dus het is zaak dat organisaties als NYCIG – die medebepalend zijn voor hun succes – informatieleemtes dichten, hen helpen hun prestatiedoelen te halen en hen in staat stellen de best mogelijke zorg te leveren”, zegt Nick VanDuyne, Executive Director van NYCIG. “Met onze aanpak hebben onze partners toegang tot een integraal zorgdossier van hun patiënten. Daarmee kunnen ze betere zorgkwaliteit leveren, het aantal heropnames beperken en hun kostenefficiency verbeteren.”

Value-based betalingen

Zo slaagde NYCIG erin de waarde van de zorg voor diabetische patiënten van een van de aangesloten zorgverleners te verhogen. NYCIG combineerde daartoe de 19.000 patiëntendossiers van de zorgverlener met de geharmoniseerde zorgdossiers in de eigen database. Op deze wijze konden de geaggregeerde bloedsuikerwaarden van de diabetische patiënten die de organisatie registreerde beter en nauwkeuriger worden beoordeeld. Dat resulteerde in een nieuwe norm voor value-based betalingen voor diabetische patiënten.

De mogelijkheid om duidelijker te bepalen welke patiënten wel en geen medische hulp nodig hebben, stelt de organisatie in staat de operationele kosten te verlagen en betere zorg te bieden aan de patiënten die de zorg wél nodig hebben. Voortbordurend op dit succes gaat NYCIG de organisatie nog eens dertig unieke datasets leveren voor grote patiënten-populaties.

Frans van der Geest is journalist

Source link

Vorig artikelDigitalisering helpt fysieke winkels
Volgend artikelWatchGuard introduceert cloudplatform voor MSP’s