Ledenbijeenkomsten mogelijke fusie ISPConnect & DHPA

0
427

We willen graag dat jullie met ons meedenken. En daarvoor organiseren we een drietal bijeenkomsten (meer als dat nodig is). ISPConnect en DHPA hebben plannen om samen te gaan. En het is belangrijk dat jullie, leden, ons laten weten wat je van de plannen vindt en hoe we het zo kunnen doen dat jullie er helemaal achter staan.

ISPConnect en DHPA zijn er uiteindelijk voor jullie. Wij willen dit avontuur niet ingaan zonder dat ook jullie, leden, ervan overtuigd zijn dat we hiermee toegevoegde waarde voor jullie creëeren.

We hebben voorlopig twee sessies gepland, op verschillende locaties zodat iedereen zonder al te veel moeite aan kan sluiten. We wilden de eerste op CloudFest houden, maar zoals jullie weten gaat CloudFest dit jaar niet door vanwege het Coronavirus.

De eerst vindt plaats op 24 april om 2 uur in de middag bij BIT in Ede (Galileïstraat 19), en de tweede op vrijdag 1 mei om 1 uur ’s middags bij DigiState in Nieuwegein (Fultonbaan 16).

Indien we merken dat er behoefte is aan meer sessies organiseren we er nog een paar. Aanmelden kan rechtstreeks via Simon met een mailtje naar simon@ispconnect.nl

Het is inmiddels al lang niet meer een geheim dat we plannen hebben. ISPConnect en DHPA werken al een hele tijd steeds nauwer samen en overwegen al een tijdje te fuseren tot één enkele brancheorganisatie.

De logica van deze stap is vrij makkelijk uit te leggen:

  • Beide organisaties bedienen dezelfde community van ondernemers in de digitale industrie.
  • Beide organisaties hebben dezelfde agenda we streven naar dezelfde doelen
  • Beide organisaties staan voor dezelfde waarden: een vrij en open internet waarin Nederlandse ondernemers kunnen groeien.
  • We werken al heel veel met elkaar achter de schermen: we organiseren samen evenementen, we doen gezamenlijk onderzoek, we vertegenwoordigen elkaar in de vele gremia en overlegstructuren waar we aan deelnemen.
  • We hebben samen mooie onderwijsprogramma’s opgezet die ook echt resultaten opleveren.

In heel veel aspecten functioneren we al als één. En dat bevalt ons prima.

Het is soms ook lastig uit te leggen aan de buitenwereld waarom er twee brancheorganisaties zijn die feitelijk dezelfde sector vertegenwoordigen. Met name de overheid is vragend naar één gesprekspartner bij onze sector. En die vraag is absoluut terecht.

We zien ook op de bijeenkomsten dat de achterban van ISPConnect en die van DHPA veel meer met elkaar gemeen hebben dan dat ze van elkaar onderscheid. We doen allemaal hetzelfde beroep, met hetzelfde hart voor mooie techniek. En we worden allemaal geconfronteerd met dezelfde uitdagingen.

Niet meer dan logisch dat de besturen van de stichting DHPA en de vereniging ISPConnect (ja dat is wel een verschil, juridisch gezien), met elkaar aan de slag zijn gegaan om te kijken of we ook bestuurlijk één entiteit kunnen worden.

Waar onze besturen nu mee aan de slag zijn is de invulling van zo’n fusie: hoe gaan we de leden indelen? Hoe moeten de contributies eruit zien? Er is best wel wat verschil tussen de contributie van DHPA en die van een kleinere hoster in het ISPConnect netwerk. Wat moet de agenda worden van de nieuwe organisatie? Hoe zorgen we ervoor dat de identiteit waar mensen aan gehecht zijn goed wordt geborgd?

Dit zijn belangrijke vragen. En we kunnen en willen het alleen maar doen op het moment dat we ook weten dat het breed gedragen wordt door jullie, de leden.

Daarom nodig ik jullie uit om met ons mee te denken en invloed uit te oefenen op het proces. We willen hier transparant en open ingaan. En we hebben jullie nodig.

Ik nodig jullie mede namens het bestuur van ISPConnect graag uit om aan te sluiten bij een van de sessie. Mail mij even (simon@ispconnect.nl) om op de lijst te komen.

Source link

Vorig artikelGebrek aan digitaal mainportbeleid bedreigt ruim 3 miljoen banen
Volgend artikelCoronavirus, CloudFest 2020 en DutchNight