Update fusie ISPConnect en DHPA

0
416

De twee brancheorganisaties van de hosting en cloud-sector zijn al een aantal maanden met elkaar in gesprek om verder te gaan als één nieuwe vereniging. We komen nu in de fase waarin het allemaal concreet wordt, en dat is een goed moment om iedereen bij te praten over de huidige stand van zaken en de volgende stappen.

Wat gaan we bereiken? En hoe?

Door de volgende stap te nemen vergroten we ons bereik, hebben we meer draagvlak voor de uitgangspunten die we verdedigen, en kunnen we veel efficiënter omgaan met ons budget, door minder activiteiten dubbel te doen. Zo kunnen we de belangen van onze leden, deelnemers en partners, en van de Nederlandse digitale community nog beter behartigen.

In de wintermaanden hebben beide besturen met elkaar een plan ontwikkeld om vanuit de nauwe samenwerking naar een fusie te gaan.

De complexiteit lag aan de statutaire/juridische kant (je kunt niet een stichting en een vereniging fuseren), en aan de kant van de indeling van de leden: de nieuwe organisatie zal een heel breed spectrum aan bedrijven vertegenwoordigen, van kleine hosters die zich richten op particulieren en MKB tot grote managed services partijen die in de enterprise, overheid en corporate segmenten opereren. Hoe breng je die samen, rekening houdend met de verschillende eigenschappen?  Terwijl je ook rekening houdt met het feit dat niet iedereen dezelfde contributie kan betalen, maar dat je wel een plek wilt blijven bieden aan de jonge bedrijven?

Wat zijn de vervolgstappen?

Er is een concept gemaakt met een voorstel van hoe het allemaal ingericht kan worden.

In april hebben de besturen van DHPA en ISPConnect in verschillende consultatiesessies het plan voorgelegd aan de achterban. Er is overwegend positief op gereageerd. Er waren een aantal terechte opmerkingen en kanttekeningen. Die zijn meegenomen in de definitieve versie van het plan.

Nu is de tijd om spijkers met koppen te slaan. ISPConnect is eerst aan de beurt. Op 11 juni hebben wij een ledenvergadering bij elkaar geroep waarin onze leden formeel een stem zullen uitbrengen over het plan. Dit is inmiddels conform de statuten al gedeeld met de leden. Het bestuur zal toestemming vragen aan de ledenraad om dit plan te implementeren.

Waarom fuseren de twee organisaties?

De redenen om te fuseren zijn sterk en overtuigend. DHPA en ISPConnect streven beide naar een sterke, gezonde en ook zichtbare sector in het Nederlandse economische en maatschappelijke landschap. We vertegenwoordigen dezelfde achterban met dezelfde ambitie, en dezelfde sterke waarden van een open en vrij internet. We zetten ook dezelfde middelen in om deze doelen te bereiken, met vergelijkbare agenda’s.

De samenwerking gebeurt ook al intensief. Ruud Alaerds en ik werken nauw samen, ook de besturen van de twee organisaties overleggen regelmatig met elkaar. We zitten samen in de koepelorganisatie DINL. We organiseren gezamenlijk bijeenkomsten en netwerkevenementen en we publiceren samen onderzoeken en rapporten.

Hoe gaat de nieuwe organisatie heten?

Hoe die gaat heten? Daar moeten we nog uitkomen. Er liggen een aantal voorstellen, en een paar domeinnamen zijn voor de zekerheid alvast vastgelegd, maar een besluit hierover wordt pas genomen als we zover zijn.

Voor de leden zal er niet veel veranderen. De nieuwe brancheorganisatie zal meer slagkracht hebben, we zullen vaker bijeenkomsten organiseren, meer publiceren, en betere vertegenwoordigen kunnen doen. Voor de rest willen we zoveel mogelijk de continuïteit borgen. Ruud en ik blijven als aanspreekpunt van de leden en de partners.

Als de leden groen licht geven om verder te gaan zal de volgende stap door DHPA genomen worden. Dan wordt de stichting DHPA een vereniging. In een volgende ALV zullen beide verenigingen dan met elkaar fuseren. In de planning zoals die er nu uitziet zou dat in Q3 plaats moeten vinden, zodat we officieel per 1 januari door kunnen gaan als één nieuw organisatie.

Simon Besteman
Directeur ISPConnect

Source link

Vorig artikelApplicant Tracking Software Market To Register Impressive Growth| Comparative Analysis by Top Key Players Workable Software, Zoho, Softgarden, BambooHR, ICIMS, Lever, SAP (SuccessFactors), Jobvite
Volgend artikelSports Analytics Market Expected to Witness a Sustainable Growth over 2024